kêu-lô-tô

Lẳng lặng mà nghe tui kêu con cờ ra
Cờ ra con mấy, con số gì đây?

Home 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số nhỏ
Số lớn

Số may mắn là

00